Strona główna

Organizacja pozarządowa non-profit powstała w 1995 r.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”

(organizacja pożytku publicznego)

KRS 0000039520

Harbutowice 1; 32-440 Sułkowice;

tel. (12)273 35 54

email: swonkolonia@wp.pl

Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Sułkowice

Nr konta Bankowego: 71 8589 0006 0170 0000 0228 0006

 

PODARUJ 1 %

kolonia1procent